نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-8722075
امروز
شنبه 1400/9/13
|
ساعت

1400/02/27  |    22:58  |   55 |    کد خبر 3023 |     چاپ خبر

روز ملی جمعیتمقام معظم رهبری : قوی شدن نیازمند ابزارهایی است، یکی از این ابزارها، حفظ اکثریت جمعیت جوان کشور است. " روز ملی جمعیت گرامی باد. "
آدرس : کردستان ، کردستان ، دیواندره خ شهيد باقري جنب فرمانداري
کد پستی : 66419-34733 | نمابر: 08738722075 | شماره تماس : 8722075-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com