نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-8722075
امروز
یکشنبه 1400/1/22
|
ساعت

آرشیو اخبار

جستجو بر اساس عنوان خبر

عنوان خبر

تاریخ و ساعت خبر : 1400/01/05   |  10:23
تاریخ و ساعت خبر : 1400/01/01   |  10:21
تاریخ و ساعت خبر : 1399/12/29   |  10:20
تاریخ و ساعت خبر : 1399/12/28   |  10:18
تاریخ و ساعت خبر : 1399/12/27   |  10:16
تاریخ و ساعت خبر : 1399/12/21   |  12:25
تاریخ و ساعت خبر : 1399/12/07   |  17:16
تاریخ و ساعت خبر : 1399/12/04   |  9:30
تاریخ و ساعت خبر : 1399/11/22   |  18:15
تاریخ و ساعت خبر : 1399/11/15   |  11:50
تاریخ و ساعت خبر : 1399/11/12   |  11:58
تاریخ و ساعت خبر : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸   |  9:35
تاریخ و ساعت خبر : 1399/10/09   |  9:29
تاریخ و ساعت خبر : 1399/10/13   |  9:25
تاریخ و ساعت خبر : 1400/01/05   |  10:23
تاریخ و ساعت خبر : 1400/01/01   |  10:21
تاریخ و ساعت خبر : 1399/12/29   |  10:20
تاریخ و ساعت خبر : 1399/12/28   |  10:18
تاریخ و ساعت خبر : 1399/12/27   |  10:16
تاریخ و ساعت خبر : 1399/12/21   |  12:25
تاریخ و ساعت خبر : 1399/12/07   |  17:16
تاریخ و ساعت خبر : 1399/12/04   |  9:30
تاریخ و ساعت خبر : 1399/11/22   |  18:15
تاریخ و ساعت خبر : 1399/11/15   |  11:50
تاریخ و ساعت خبر : 1399/11/12   |  11:58
تاریخ و ساعت خبر : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸   |  9:35
تاریخ و ساعت خبر : 1399/10/09   |  9:29
تاریخ و ساعت خبر : 1399/10/13   |  9:25

آدرس : کردستان ، کردستان ، دیواندره خ شهيد باقري جنب فرمانداري
کد پستی : 66419-34733 | نمابر: 08738722075 | شماره تماس : 8722075-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com